THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ NHÀ XƯỞNG, MÁY MÓC THIẾT BỊ NGÀY 08/4/2019