THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ LÔ XE CƠ GIỚI NGÀY 12/9/2018