THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ LÔ KÍNH XÂY DỰNG VÀ MÁY MÓC CN NGÀY 26/9/2018