THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ LÔ KÍNH XÂY DỰNG VÀ MÁY MÓC CN NGÀY 19/10/2018