Tháo dỡ toàn bộ nhà xưởng và văn phòng tại địa chỉ số 1, hẻm 9 đường Nguyễn Trãi, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH MTV 30/4 Tây Ninh. Đấu giá 14h30 ngày 23/5/2023