Thanh lý tài sản, vật tư thiết bị thu hồi kém mất phẩm chất không sử dụng được đợt 1 năm 2022 của Công ty Điện lực Cao Bằng. Đấu giá 09h30 ngày 20/6/2022.