TB BÁN ĐẤU GIÁ THÉP XÂY DỰNG CÁC LOẠI THANH LÝ NGÀY 28/6/2018