TB BÁN ĐẤU GIÁ CẨU TRỤC HITACHI KH230-3 THANH LÝ NGÀY 06/9/2018