Tài sản là các loại VTTB thu hồi kém, mất phẩm chất đề nghị thanh lý và VTTB thu hồi đề nghị thanh lý có chứa CTNH của Công ty Điện lực Thường Tín. Đấu giá 08h30 ngày 28/12/2023