Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi của Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh. Đấu giá 10h ngày 18/5/2022