Tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Đô Thành tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Thành Công. Đấu giá 14h ngày 27/4/2023