Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su năm 2024 và 2025 tại Công ty CP cao su Tân Biên. Đấu giá 09h00 ngày 10/5/2024