Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su năm 2023 và 2024 tại NTCS Bổ Túc và NTCS Suối Ngô của Công ty CP Cao su Tân Biên. Đấu giá 14h30 ngày 05/6/2023