Quyền khai thác mủ cao su tại NTCS Xa Mát năm 2022 và năm 2023 của Công ty CP Cao su Tân Biên. Đấu giá 09h30 ngày 10/6/2022