Quyền khai thác mủ cao su tại Nông trường cao su Tân Hòa của Công ty TNHH MTV 30/4 Tây Ninh. Đấu giá 14h00 ngày 17/4/2023