Quyền khai thác mủ cao su tại Nông trường cao su Tân Biên của Công ty TNHH MTV 30/4 Tây Ninh. Đấu giá 13h30 ngày 16/4/2024