QUYỀN KHAI THÁC MỦ CAO SU TẠI CÁC NÔNG TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN. ĐẤU GIÁ 08H30 NGÀY 20/5/2022