Quyền khai thác mủ cao su tại các Nông trường cao su Tân Hòa Lô 2 của Công ty TNHH MTV 30-4 Tây Ninh. Đấu giá 09h30 ngày 25/11/2022