Quyền khai thác mủ cao su tại các Nông trường cao su Đồng Rùm của Công ty TNHH MTV 30-4 Tây Ninh. Đấu giá 08h30 ngày 25/11/2022