Quyền khai thác mủ cao su năm 2024 tại Nông trường Cao su Bến Củi thuộc Công ty Cổ phần cao su Tây Ninh. Đấu giá 09h00 ngày 06/6/2024