Quyền khai thác cây keo tai tượng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiên Yên Quảng Ninh bán. Đấu giá 09 giờ 30 phút ngày 28/7/2023