QSD ĐẤT TẠI NGÕ 90 SỐ NHÀ 84, TỔ 6, PHƯỜNG THƯỢNG THANH, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI