Phương tiện cơ giới và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng của Công ty TNHH một thành viên 22-12 Tây Ninh. Đấu giá 14h00 ngày 23/5/2024