Máy móc thiết bị của Công ty CP Truyền thông Đa phương tiện Lasta, được Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh giao quản tài viên Chu Minh Đức xử lý