Máy móc thiết bị của Công ty CP Truyền thông Đa phương tiện Lasta, được tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh giao QTV Chu Minh Đức xử lý. Đấu giá 09h30 ngày 27/7/2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ