Máy móc thiết bị của Công ty CP Truyền thông đa phương tiện Lasta, được TAND TP HCM giao Quản tài viên Chu Minh Đức xử lý. Đấu giá lần 2 lúc 09h00 ngày 07/7/2022