Máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng của Công ty CP Cao su Tân Biên. Đấu giá 14h30 ngày 29/9/2023