Lô VTTB thu hồi không sử dụng được trước khi thanh lý của Công ty Điện lực Thanh Hóa (có danh mục chi tiết đính kèm). Đấu giá 14h30 ngày 05/6/2023