Lô hàng hóa thuộc diện thanh lý Quý III/2023 của Viettel Hà Nội – chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ + DANH MỤC