Lô gỗ Keo Lai thu hoạch từ việc khai thác rừng trồng sản xuất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chro