(Lần 7. Đấu giá rút gọn) Cây cao su thanh lý năm 2022 của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 15. Đấu giá 09h00 ngày 22/7/2023