LẦN 4: Quyền khai thác mủ cao su tại Nông trường cao su Đồng Rùm của Công ty TNHH MTV 30-4 Tây Ninh. Đấu giá 14h30 ngày 29/6/2023