LẦN 4: Đấu giá theo thủ tục rút gọn: Gói 2 – Quyền khai thác mủ cao su năm 2024 và 2025 tại NTCS Bổ Túc và NTCS Suối Ngô. Đấu giá 10h00 ngày 12/7/2024