LẦN 4: Đấu giá rút gọn: Gói 4: Dây chuyền sản xuất phôi, chai pet. Đấu giá 14h00 ngày 28/6/2024