Lần 3: Quyền khai thác mủ cao su tại Nông trường cao su Tân Hòa của Công ty TNHH MTV 30-4 Tây Ninh. Đấu giá 14h00 ngày 16/6/2023