LẦN 3: Máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng của Công ty CP Cao su Tân Biên. Đấu giá 10h00 ngày 14/5/2024