LẦN 3: Cây cao su thanh lý. Tổng diện tích: 134,51 ha. Số lượng: 60.903 cây của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú. Đấu giá 09h00 ngày 20/03/2024