LẦN 2: Tàu Long Phú 09 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex. Đấu giá 09h00 ngày 11/10/2022