(LẦN 2) Tài sản: Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su năm 2024 và 2025 tại Công ty CP cao su Tân Biên. Đấu giá 10 giờ 00 phút ngày 19/6/2024