LẦN 2: Quyền khai thác mủ cao su tận thu niên vụ năm 2024 – 2025 của Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.Hồ Chí Minh. Đấu giá 09h00 ngày 05/7/2024