LẦN 2: Quyền khai thác mủ cao su tại Nông trường cao su Đồng Rùm của Công ty TNHH MTV 30-4 Tây Ninh. Đấu giá 14h00 ngày 11/5/2023