LẦN 2: Cây cao su thanh lý tại Đội sản xuất Chà Là của Công ty TNHH MTV 30-4 Tây Ninh. Đấu giá 10h00 ngày 21/5/2024