LẦN 2: Cây cao su thanh lý của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú. Đấu giá 09h00 ngày 05/02/2024