LẦN 2: 13 xe ô tô đã qua sử dụng thanh lý của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn-TNHH MTV. Đấu giá 14h30 ngày 08/01/2024