Lần 2: 04 xe ô tô đầu kéo thanh lý của Công ty TNHH Vận tải ô tô Vina Vinatrans (Vtruck). Đấu giá 09h00 ngày 29/11/2022