LẦN 15: Đấu giá theo thủ tục rút gọn: Máy móc thiết bị của Công ty CP Truyền thông Đa phương tiện Lasta, được Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh giao Quản tài viên Chu Minh Đức xử lý. Đấu giá 14h30 ngày 30/11/2023