Khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nhật Quang tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Hà Nội

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

HỒ SƠ KHOẢN NỢ NHẬT QUANG