Gói vật tư thiết bị thanh lý đợt 1 năm 2022 gồm 02 lô của Công ty Điện lực Đông Anh. Đấu giá lúc 14h30 ngày 28/11/2022