Gỗ rừng trồng tại tiểu khu 797A, xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị