Đấu giá Lần 5: Máy móc thiết bị của Công ty CP Truyền thông Đa phương tiện Lasta, được Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh giao Quản tài viên Chu Minh Đức xử lý. Đấu giá 09h30 ngày 03/11/2022